• Câu hỏi:

  Tính tổng 8 số hạng đầu tiên của dãy số (an): an = 2.3n

  • A. 19680
  • B. 6560
  • C. 9840 
  • D.  35360

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét \(\frac{{{a_{n + 1}}}}{{{a_n}}} = \frac{{{{2.3}^{n + 1}}}}{{{{2.3}^n}}} = 3 > 1\)

  Suy ra (an) là một cấp số nhân có công bội q = 3 và a1 = 2.3 = 6

  Do đó \({S_8} = \frac{{6\left( {1 - {3^8}} \right)}}{{1 - 3}} = 3\left( {{3^8} - 1} \right) = 19680\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC