• Câu hỏi:

  Tính thơm của benzen được thể hiện ở điều nào?

  • A. Dễ tham gia phản ứng thế.
  • B. Khó tham gia phản ứng cộng.
  • C. Bền vững với các chất oxi hoá.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC