ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%, có khối lượng riêng 1,4 g/ml cần dùng để trung hòa 0,5 lít dung dịch bazơ thu được khi cho 15,5g natri oxit Na2O tác dụng với nước

  • A. 100,5 ml
  • B. 112 ml
  • C. 224 ml
  • D. 107,5 ml
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình hóa học:

  2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

  Theo pt:

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{1}{2}.{n_{NaOH}} = \frac{1}{2}.0,5 = 0,25mol\)

  mH2SO4 = 0,25.98 = 24,5 (g)

  \(\begin{array}{l}
  C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  \to {m_{ddH2SO4}} = \frac{{{m_{ct}}}}{{C\% }} = \frac{{24,5.100}}{{20}} = 122,5g\\
  d = \frac{m}{V} \to V = \frac{{122,5}}{{1,14}} = 107,5(ml)
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 116193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1