ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng \(x = 0;x = \pi\), biết rằng thiết diện của vật thể với mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ \(x\left( {0 \le x \le \pi } \right)\) là một tam giác đều có cạnh là \(2\sqrt {\sin x}\).

  • A.  \(\sqrt 3\)
  • B.  \(\frac{\pi }{{\sqrt 3 }}\)
  • C. \(2\sqrt 3\)
  • D.  \(2\pi\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bài này yêu cầu nắm vững công thức: \(V = \int\limits_a^b {S\left( x \right)dx}\)

  Gọi S(x) là diện tích của thiết diện đã cho thì:

              \(S\left( x \right) = {\left( {2\sqrt {\sin x} } \right)^2}.\frac{{\sqrt 3 }}{4} = \sqrt 3 \sin x\)

  Thể tích vật thể là:

              \(V = \int\limits_0^\pi {S\left( x \right)dx} = \int\limits_0^\pi {\sqrt 3 \sin xdx} = 2\sqrt 3\)

  Vậy đáp án đúng là C. 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 920

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1