AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một electron và một proton nếu khoảng cách giữa chúng bằng 5.10-9 cm. Điện tích của một electron và proton có độ lớn bằng nhau và bằng 1,6.10-19 C. Xem electron và proton là những tích điểm. 

   

  • A. 9,216.10^-^9(N)
  • B. 9,216.10^-^8(N)
  • C. 9,216.10^-^7(N)
  • D. 9,216.10^-^6(N)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Lực tương tác tĩnh điện giữa  electron và  proton là: \(F=9.10^9.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{\varepsilon .r^2}\)  

  Trong đó:   \(\left |q_1 \right |\) = \(\left |q_2 \right |\) = 1,6.10^-^1^9C, r=5.10^-^9cm = 5.10^-^1^1m

  Ta có: \(F=9.10^9.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{\varepsilon .r^2}=9.10^9.\frac{(1,6.10^{-19})^2}{(5.10^{-11})^2}\)

  = 9,216.10^-^8(N)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>