AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tình hình kinh tế của Oxtraylia là

  • A. Nền kinh tế phát triển
  • B.

   Các ngành hàm lượng tri thức cao góp 50% GDP.

  • C.

   Tốc độ tăng trường cao, môi trường đầu tư hấp dẫn.

  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>