AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính đến tháng 8-2007, Việt Nam có khoảng bao nhiêu KCN và bao nhiêu KCN đã đi vào hoạt động?

   

  • A. 150 và 90              
  • B. 150 và 80  
  • C. 160 và 80                                                
  • D. 160 và 90

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>