AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông được thể hiện rõ ở:

  • A. Nhiệt độ nước biển
  • B. Dòng hải lưu
  • C. Thành phần loài sinh vật biển
  • D. Cả ba ý trên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>