AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây thuộc phản xạ có điều kiện:

  • A. Có tính chất chung cho loài.
  • B. Di truyền cho đời sau.
  • C. Trung ương thần kinh nằm ở võ đại não.
  • D. Có tính bền vững, tồn tại suốt đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>