AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức của điện trường (tĩnh )? 

  • A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức
  • B. các đường sức là những đường cong khép kín ( hoặc vô hạn ở hai đầu)
  • C. chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định
  • D. chỗ nào từ trường ( hay điện trường) mạnh thì vẽ các đường sức mau và chỗ nào từ trường ( hay điện trường) yếu thì vẽ các đường sức thưa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>