• Câu hỏi:

  Tính chất hóa học đặc trưng của nguyên tố oxi là

  • A.

   tính oxi hóa mạnh.

  • B.

   tính khử mạnh.

  • C.

   tính oxi hóa yếu.

  • D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC