YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} + 3x + 2} \right)\).

  • A. \(D = \left[ { - 2, - 1} \right].\) 
  • B. \(D = \left( { - \infty , - 2} \right) \cup \left( { - 1, + \infty } \right)\).
  • C. \(D = \left( { - 2, - 1} \right)\).
  • D. \(D = \left( { - \infty , - 2} \right] \cup \left[ { - 1, + \infty } \right)\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện \({x^2} + 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x <  - 2\\x >  - 1\end{array} \right.\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 380

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF