MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định D của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {4x - 3} \right)^{\frac{1}{2}}}.\)

  • A. \(D=\mathbb{R}\)
  • B. \(D = \mathbb{R} \backslash \left( {\frac{3}{4}} \right)\)
  • C. \(D = \left[ {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)
  • D. \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi  \(4x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{4}\)

  Vậy tập xác định của hàm số:  \(D = \left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA