ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm nghiệm của phương trình 2x - 1 = 31 - 2x

  • A. \(x = \frac{{{{2\log }_2}3 }}{{2{{\log }_2}3 + 1}}\)
  • B. \(x = \frac{{{{\log }_2}3 + 1}}{{2{{\log }_2}3 + 2}}\)
  • C. \(x = \frac{{{{2\log }_2}3 + 1}}{{{{\log }_2}3 + 2}}\)
  • D. \(x = \frac{{{{\log }_2}3 + 1}}{{2{{\log }_2}3 + 1}}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có nhiều cách biến đổi phương trình này. Tuy nhiên, nhận thấy các biểu thức trong các phương án đều chứa log23 , nên ta lấy lôgarit cơ số 2 hai vế của phương trình để nhận được (x - 1) = (1 - 2x)log23

  <=> x(2log23 + 1) = log23 + 1

  \(\Leftrightarrow x = \frac{{{{\log }_2}3 + 1}}{{2{{\log }_2}3 + 1}}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1