ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm điểm biểu diễn của số phức \(z = 5 - 3i\) trên mặt phẳng phức.

  • A. \(M\left( {5; - 3} \right)\)
  • B.  \(N\left( { - 3;5} \right)\)
  • C.  \(P\left( { - 5;3} \right)\)
  • D.  \(Q\left( {3; - 5} \right)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta cùng nhắc lại kiến thức sách giáo khoa như sau:

  Điểm biểu diễn số phức \(z = x + yi\,\,\left( {x,y \in R} \right)\) trong mặt phẳng vuông góc là điểm \(M\left( {x;y} \right)\).

  Vậy \(M\left( {5; - 3} \right)\) chính là điểm biểu diễn số phức \(z = 5 - 3i\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1