YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiger bone and rhino horn _______.

  • A. are not popular in Asian markets
  • B. are never in the trade of animal parts
  • C. are used for making traditional medicines
  • D. cannot be found in Asian markets

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA