AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?

  • A.

   Số lượng loài trong quần thể.

  • B. Số lượng loài.
  • C. Số lượng cá thể trong quần xã.
  • D. Số lượng cá thể trong một loài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>