ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tiếp tuyến của parabol y=4-x2 tại điểm (1;3) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Diện tích tam giác vuông đó là:

  • A. 25/2
  • B. 25/4
  • C. 5/2
  • D. 5/4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có y’=-2x; y’(1)=-2. Phương trình tiếp tuyến của y = 4 - x2 tại điểm y(1,3) là

  (d):y= -2(x-1)+3=-2x+5.

  Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm A(5/2; 0) và cắt trục tung tại B(0;5).

  Diện tích tam giác OAB vuông tại O là \(S = \frac{1}{2}.\frac{5}{2}.5 = \frac{{25}}{4}\)

   

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1