AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiếp nhận đầu tư, công nghệ, hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật sẽ dẫn đến: 

  • A. Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu. 
  • B. Trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển.
  • C.  Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế. 
  • D. Trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>