• Câu hỏi:

  Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm tới

  • A. Số dân trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên.
  • B. Số người trong độ tuổi lao động.
  • C. Số dân trung bình ở cùng thời điểm.  
  • D. Số người ở độ tuổi từ 0 – 14 tuổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC