YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = {\left( {{x^2} + 2x - 3} \right)^{\sqrt 2 }}.\)

  • A. \(\left( { - 3;1} \right)\)  
  • B. \(\left( { - \infty ; - 3} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\)
  • C. \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\) 
  • D. \(\left( {1; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do \(\sqrt 2 \) là số không nguyên nên điều kiện xác định của hàm số là: \({x^2} + 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x <  - 3}\\{x > 1}\end{array}} \right.\)

  Vậy: Tập xác định của hàm số là \(\left( { - \infty ; - 3} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right).\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF