RANDOM
 • Câu hỏi:

  Thực hiện thí nghiệm

  Khi nhỏ dung dịch Y vào dung dịch X thấy vừa có khí thoát ra vừa có kết tủa tạo thành. Cặp dung dịch X, Y nào dưới đây thoả nãm điều kiện trên?

  (1) dd (NH4)2CO3, dd Ba(OH)2 (2) dd NaOH, dd FeCl3 (3) dd KHSO4, dd Na2CO3
  (4) dd NH4HCO3, dd Ca(OH)2 (5) dd Ca(HCO3)2, dd Ca(OH)2 (6) dd Na2S2O3, dd H2SO4
  • A. (1), (4), (6).
  • B. (2), (4), (6).
  • C. (2), (5), (6).
  • D. (1), (5), (6).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cặp thí nghiệm thỏa mãn là:
  (1) (NH4)2CO3 và Ba(OH)2 (khí NH3 và kết tủa BaCO3).
  (4) NH4HCO3 và Ca(OH)2 (khí NH3 và kết tủa CaCO3).
  (6) Na2S2O3 và H2SO4 (khí SO2 và kết tủa S).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA