AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng tráng gương 36 g dung dịch glucozo 10% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất là 40% thì khối lượng bạc kim loại tạo thành là:

  • A. 2,16.
  • B. 2,592.
  • C. 1,728.
  • D. 4,32.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nGlucozo = 0,02 mol
  ⇒ nGlucozo phản ứng = 0,02 × 0,4 = 0,008 mol
  ⇒ nAg = 2nGlucozo = 0,016 mol ⇒ mAg = 1,728 g 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>