YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thông tin nào là sai khi nói về năng lượng mặt trời: 

  • A. Nguồn gốc của năng lượng mặt trời là do trong lòng Mặt trời luôn diễn ra các phản ứng nhiệt hạch
  • B. Công suất bức xạ năng lượng Mặt trời là khoảng 3,9.1013W
  • C. Tại các Trạm vũ trụ ngoài khí quyển của Trái đất, hằng số Mặt trời đo được khoảng 1360W/m
  • D. Hằng số mặt trời hầu như không thay đổi theo thời gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>