AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4 s. Lấy g = 10 m/s2 . Vận tốc lúc chạm đất của vật là 

  • A. 10 m/s.        
  • B. 20 m/s.             
  • C. 40 m/s.             
  • D. 80 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật rơi, chiều dương của trục tọa độ hướng xuống.

  Ta có \(v = {v_0} + at = 10t\left( {m/s} \right)\).

  Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là v = 10.4 = 40 m/s.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>