AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời điểm ban đầu có hai xe chuyển động qua hai vị trí A và B cách nhau 50km.Hai xe gặp nhau sau 30 phút nếu chuyển động ngược chiều và thời gian đó sẽ là 2,5 giờ nếu chuyển động cùng chiều.Tính vận tốc của hai xe 

  • A. 20km/h và 40km/h
  • B. 30km/h và 60km/h
  • C. 40km/h và 60km/h
  • D. 40km/h và 20km/h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi ngược chiều v1+ v2 = 50 : (1/2) = 100.

  Khi cùng chiều   v1-v2 = 50: (2,5) =  20.

  Từ đó ta tính được vận tốc của hai xe là 40km/h và 60km/h.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>