YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  This information _____ to great many people.

  • A. has proved useful
  • B. has proved it useful
  • C. has been proved to be useful
  • D. was proved to be useful

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA