AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They prefer to stay in their home country because family ties.

  • A. prefer
  • B. to stay
  • C. home
  • D. because

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  because ---> because of

  because + S + V/ because of + N phrase

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>