AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There is one _______ thing we can be sure: _______ energy will be more challenging and more important in the future.

  • A. the / Ø
  • B. the / an
  • C. a / the
  • D. Ø / Ø

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>