• Câu hỏi:

  There ________ anything left to wish for.

  • A. will not be
  • B. will be not
  • C. not will be
  • D. is not going to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC