AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

  • A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó
  • B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ
  • C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động
  • D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA