• Câu hỏi:

  Theo công dụng kinh tế người ta chia tài nguyên thành các loại như sau:

  • A. Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản.
  • B. Tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên du lịch,..
  • C. Tài nguyên không phục hồi được và tài nguyên phục hồi được.
  • D. Tài nguyên có thể bị hao kiệt và tài nguyên không bị hao kiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC