AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia _______.

  • A. is not accepted by ASEAN Member Countries
  • B. consists of fundamental principles in the relations of ASEAN Member Countries
  • C. is disapproved by ASEAN Member Countries
  • D. has two principles

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>