• Câu hỏi:

  Thể tích không khí tối thiểu ở điều kiện tiêu chuẩn (có chứa 0,03% thể tích CO­­­2) cần dùng để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo 16,2 gam tinh bột là:

  • A. 13,44 lít
  • B. 4,032 lít
  • C. 4,032 lít
  • D. 44800 lít

  Đáp án đúng: D

  \(6nCO_{2}+5nH_{2}O\rightarrow (C_{6}H_{10}O_{5})_{n}+6nH_{2}O\)

  \(\Rightarrow V_{KK}=\frac{V_{CO_{2}.100}}{0,03}=\frac{0,6.22,4.100}{0,03}=44800\, (l)\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

20 câu hỏi trắc nghiệm Cacbihydrat của Thầy Hồ Sĩ Thạnh ôn tập kiến thức về tính chất đặc trưng do cấu tạo của cacbohidrat, phân biệt glucozơ và fructozơ, sơ đồ phản ứng, phản ứng tráng bạc, lên men glucozơ, thủy phân saccarozơ, điều chế xenlulozơ...

 

 

CÂU HỎI KHÁC VỀ CACBOHIDRAT

Được đề xuất cho bạn