AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The third paragraph is about _______.

  • A. living in peace, stability and prosperity
  • B. the 30th Anniversary of ASEAN  
  • C. The ASEAN Vision 2020
  • D. the ASEAN Leaders

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>