AMBIENT
 • Exercise 2: Error Identification

  Câu hỏi:

  The term economic reform refers to policies directing by the government to achieve improvements in economic efficiency.

  • A. refers to
  • B. directing
  • C. to achieve
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  directing ---> directed (dạng thức bị động)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>