ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The store _______. 

   

  • A. that had the big sale went recently bankrupt
  • B. that had the big recently sale went bankrupt
  • C. that had the recently big sale went bankrupt
  • D. that recently had the big sale went bankrupt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT