AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The sooner he stops smoking, the better he'll feel.

  • A. As soon as he feels better, he'll try to stop smoking.
  • B. When he stops smoking, he'll begin to feel better.
  • C. He feels so much better since he stopped smoking.
  • D. Though he feels better, he still smokes.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>