AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The player _______.

  • A. will reward for his hat-trick
  • B. will be rewarded for his hat-trick
  • C. will reward his hat-trick 
  • D. will be rewarded his hat-trick

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>