AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The People's Republic of China _______.

   

  • A. is the strongest in the Asian Games
  • B. is the host of the Asian Games
  • C. is not allowed to take part in the Games
  • D. refuse to enter the Games

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>