YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The outdated 'beliefs about women's roles ________.

  • A.  have been eradicated completely
  • B.  disappeared soon after the women's liberation movement
  • C. still exist at present 
  • D. was forced to change after the women's liberation movement

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2820

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA