AMBIENT
 • Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  The Maracana ......... in Brazil is the biggest in the world. It holds over 100,000 people.

  • A. court
  • B. stadium
  • C. club
  • D. cinema

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>