AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ? 

   

  • A. Phát triển tổng hợp kinh tế biển và du lịch.   
  • B. Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.   
  • C. Chăn nuôi gia cầm (đặc biệt là vịt đàn) 
    
  • D. Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA