• Câu hỏi:

  Thế mạnh nào không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: 

  • A. Trồng cây công nghiệp
  • B. Nuôi gia súc lớn
  • C. Công nghiệp nặng, nghề rừng
  • D. Trồng lúa nuôi thủy sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC