AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The last paragraph expresses that ________.

  • A. none of animals can survive in deserts
  • B. hunting and tourists cause the decreasing of addaxes in the Sahara Desert.
  • C. snakes in deserts need more water than any other species
  • D. addaxes are the most populous species in deserts

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA