AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The government has spent £1 million on an advertising ______ to encourage energy conservation.

  • A. campaign
  • B. promotion
  • C. operation
  • D. enterprise

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  campaign: chiến dịch

  Dịch: Chính phủ đã dành 1 triệu bảng trong chiến dịch quảng bá để khuyến khích việc bảo tồn năng lượng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>