• Câu hỏi:

  The goal of Chinese economic reform was to generating sufficient surplus value to finance the modernization of the mainland Chinese economy.

  • A. The goal
  • B. generating
  • C. value
  • D. modernization

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  generating ---> generate (sử dụng động từ nguyên mẫu chỉ mục đích)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC