AMBIENT
 • Exercise 1: Error Identification.

  Câu hỏi:

  The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a set of English qualifications, generally taking by secondary school students at the age of 15-16 in England.

  • A. the name
  • B. a set of
  • C. taking
  • D. at the age

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  taking ---> taken

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>