AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The forces behind the women's liberation movement vary = _________ from culture to culture, from individual to individual.

  • A. advocate
  • B. equalize 
  • C. power
  • D. change

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>