YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The film was made in Botswana, ........... wildlife parks are larger '- those in Kenya.

   

  • A. who
  • B. which
  • C. that
  • D. where

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA